Sopot

W kategorii największych metropolii w Polsce, na szczególne wyróżnienie zasługuje przede wszystkim Sopot, który wchodzi w skład pięknego Trójmiasta. Biorąc pod uwagę jego niebanalne usytuowanie w rejonie typowo nadmorskim, śmiało możemy wspomnieć, że jest to czołówka na liście najwspanialszych kurortów w Polsce i Europie w ogóle. Co więcej, nie zapominajmy także i o tym fakcie, że Sopot pełni funkcję miasta uzdrowiskowego, do którego rok rocznie przyjeżdżają prawdziwe kolejki turystów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, chcący podkurować swój stan zdrowotny.
Sopot jest to miasto wchodzące w skład Trójmiasta na równi z Gdynią oraz Gdańskiem. Pod kątem liczby ludności natomiast, w skali krajowej, jest to najmniej liczna miejscowość jaka funkcjonuje na prawach powiatu w naszym kraju. Dzieje Sopotu wskazują na początki miasta w trzynastym stuleciu, co sprawia, że jest to jedna z najstarszych siedzib miejskich w granicach dawnej Polski.

Wszystko zaczęło się od powstania stosunkowo niewielkiej wioski, mającej charakter rybacki. W takiej formie Sopot rozwijał się przez stulecia, zyskując coraz większy rozkwit. Wioska wraz z biegiem czasu była zarządzana przez księcia pomorskiego Mściwój II, który postanowił przekazać tę rybacką w owych czasach miejscowość cystersom oliwskim. W Sopocie występuje parę dzielnic. Każda z nich jest inna i przedstawia kompletnie inne historie i koleje losu. Były tam w pewnym czasie osady odrębnie funkcjonujące, a później udało się je uwzględnić w granicach Sopotu.
Wpis zawdzięczamy: